Hermus Hotel

Política de cancel·lacions

  • Cancel·lació sense despeses fins 7 dies abans de la data d’entrada. No aplicable per a ofertes del tipus web no reemborsables.
  • 25% de despeses sobre el total de la reserva per cancel·lacions fetes dins de les 72 hores abans de la data d’inici de la reserva.
  • 100% de gastos sobre el total de la reserva per no compareixença (no show) o sortida anticipada.
  • Les cancel·lacions hauran de notificar-se per escrit al mail booking@hermushotel.com, tenint efecte a partir del dia de l’enviament de la confirmació per part de l’hotel.
  • La tarifa ‘no reembossable’ no contempla en cap cas la devolució de l’import pagat, l’import de la reserva es cobrarà íntegrament en el moment de la confirmació d’aquesta, independentment de la data d’entrada del client.

Condicions generals de descomptes i ofertes

  • Per l’accés als descomptes corresponents per edat s’haurà d’acreditar la mateixa al moment de l’inici de la prestació dels serveis mitjançant la documentació oportuna (D.N.I., passaport o llibre de família).