Hermus Hotel

Propietat de la pàgina i contingut
Vostè està visitant la web d’Hermus Ski Hotel** www.hermushotel.com, titularitat d’HOTEL HERMUS S.L.U. amb domicili social al Principat d’Andorra, a l’Avinguda François Mitterrand 68, AD200 Encamp, amb NRT L710096D. Per contactar amb nosaltres pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic booking@hermushotel.com.

En aquesta Web podrà trobar fotografies de l’Hermus Ski Hotel**, així com notícies relatives al mateix, i informació sobre el seu restaurant, ofertes d’allotjament i més serveis. També, a través d’aquesta Web vostè podrà sol·licitar reserves al nostre establiment completant i enviant-nos un formulari.

Exoneració de responsabilitat
La utilització de la Web implica l’acceptació dels extrems expressats en el present Avís Legal. En el cas de realitzar alguna contractació electrònica a través de la Web, ens comprometem a facilitar-li la informació necessària d’acord amb la legalització andorrana en matèria de contractació electrònica i protecció del consumidor. Concretament, vostè tindrà a la seva disposició les Condicions Generals de Contractació per la seva lectura i acceptació abans de realitzar qualsevol contractació electrònica amb HOTEL HERMUS S.L.U.

En el suposat cas d’acceptar les citades Condicions Generals de Contractació, s’entendrà que vostè entén i accepta el contingut d’aquestes. HOTEL HERMUS S.L.U. s’exonera de responsabilitat per qualsevol desactualització que pogués produir-se en relació amb les dades que apareixen a la web, especialment pel que es refereix a les places disponibles i dels preus dels serveis que s’ofereixen.

HOTEL HERMUS S.L.U. no es fa responsable de la transmissió de qualsevol virus o perjudici al seu equip que pugui produir-se arran de l’accés a la present Web. HOTEL HERMUS S.L.U. no tindrà cap responsabilitat pels continguts d’altres Webs que no siguin de la seva titularitat a les que es pugui accedir a través d’un enllaç des de www.hermushotel.com al no tenir la possibilitat de supervisar la legalitat dels continguts d’aquestes.

Cookies
HOTEL HERMUS S.L.U. podrà instal·lar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, també denominats cookies, al seu ordinador amb el fi de conèixer informació dels visitants al seu Web, en cap cas aquestes dades es tractaran de dades personals.

El seu navegador, a vegades, generarà un missatge instantani el qual brindarà la possibilitat als visitants de la Web d’oposar-se a la instal·lació dels citats dispositius. Per altra banda, en cas que el seu navegador no li faciliti aquesta possibilitat de forma automàtica, vostè podrà inhibir la instal·lació de les mateixes seguint les instruccions del seu navegador.

Clàusula en matèria de protecció de dades i seguretat informàtica
Les dades de caràcter personal que vostè facilita a HOTEL HERMUS S.L.U. a través de la web www.hermushotel.com es tractaran en fitxers amb titularitat d’HOTEL HERMUS S.L.U. amb la finalitat de prestar-li el servei que necessita, així com per remetre-li informació comercial personalitzada sobre productes i serveis dels establiments que operen sota la marca HOTEL HERMUS S.L.U.

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició remetent una carta a HOTEL HERMUS S.L.U. amb domicili social al Principat d’Andorra, a l’Avinguda François Mitterrand 68, AD200 Encamp, indicant el seu nom, DNI i quin tipus d’informació no voldria compartir.

Finalment, pel que es refereix a la seguretat al tractament de les seves dades personals, aquests seran tractats amb total confidencialitat per HOTEL HERMUS S.L.U. qui es compromet a aplicar als seus equips i servidors on s’emmagatzema les seves dades personals lo disposat a la reglamentació andorrana sobre seguretat informàtica.

Atentament

HOTEL HERMUS S.L.U.